Резолюція Науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології»

Київ, 24–25 березня 2016 р.

Враховуючи нагальність проблематичних питань у ревматології, проаналізувавши представлені доповіді, роботу симпозіумів, а також беручи до уваги появу новітніх технологій діагностики та лікування та важливість їх імплементації в практику лікаря, Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України рекомендує:

1. Затвердити склад Робочих груп з розроблення настанов та протоколів із надання медичної допомоги хворим на системний червоний вовчак.

2. Затвердити склад Робочих груп з питань спадкоємності фармакотерапевтичного та ортопедичного лікування ревматичних хвороб (РХ) суглобів із метою подальшої імплементації настанов і протоколів у ревматології та ревмоортопедії.

3. Затвердити на рівні Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України Уніфікований клінічний протокол та настанови з остеоартрозу, що розроблені Робочою групою у складі фахівців-ревматологів та ортопедів-травматологів.

4. Оптимізувати клінічну Настанову та Протокол надання медичної допомоги хворим на псоріатичний артрит (наказом МОЗ України від 20.11.2015 р. № 762 «Псоріаз, включаючи псоріатичні артропатії»), згідно з міжнародними стандартами.

5. Провести Робочою групою, що складатиметься з працівників охорони здоров’я, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій та об’єднань пацієнтів, соціальних установ та служб, роботодавців, дослідження соціально-економічного тягаря в Україні, спричиненого ревматоїдним артритом та ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА), з метою обґрунтування лікування препаратами імунобіологічної терапії.

6. Підтримувати належну спадкоємність між дитячою та дорослою ревматологічними службами для безперервності надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ЮРА.

7. Зберігати статус діагнозу «Ювенільний ревматоїдний артрит» у категорії дорослого населення у разі початку хвороби в дитячому та підлітковому віці та проводити при кодуванні діагнозу М 08.0., внесеного згідно з рішенням МОЗ України до п. 14.2 «ревматоїдний артрит» у дорослих, та підготувати відповідні пропозиції до медико-соціальної експертної комісії та МОЗ України щодо підготовки регламентуючих документів.

8. Продовжити ведення Національного всеукраїнського реєстру із застосування препаратів імунобіологічної терапії у пацієнтів з ЮРА.

9. Проводити тісну співпрацю фахівців-ревматологів, громадських організацій та об’єднань пацієнтів з органами влади з метою продовження програми на закупівлю препаратів імунобіологічної терапії пацієнтам з ЮРА віком ≥18 років за рахунок державного та регіональних бюджетів.

10. Продовжити координаційну роботу ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» в рамках виконання Програми НАМН України «Лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит препаратами імунобіологічної терапії» та імплементувати її реалізацію на базах ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» та ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків».

11. Створити нові та підтримувати існуючі громадські організації пацієнтів із РХ з метою покращення надання медичної допомоги пацієнтам, забезпечення їх доступу до високоякісної медичної допомоги, з метою підвищення якості життя та подовження тривалості життя.

12. Забезпечити належну профілактику інфекційних захворювань (зокрема, туберкульозу та вірусного гепатиту) у пацієнтів із РХ, з акцентом на тих, яким запланована чи які отримують біологічну терапію.

13. Підтримувати диференційований та персоніфікований підхід до менеджменту пацієнтів із РХ, враховуючи коморбідність, дані клінічних, лабораторних та інструментальних обстежень, з метою подальшого розвитку персоналізованої медицини.

14. Розробити пропозиції щодо удосконалення системи медичної реабілітації пацієнтів із РХ суглобів відповідно до міжнародних стандартів.

15. Розглянути зміни та внести пропозиції щодо проекту Мінсоцполітики від 04.03.2016 р. № 59/0/15-16/172.

16. Обговорити та внести пропозиції до клінічних настанов та протоколів із ревматології та ревмоортопедії програм фізичної та реабілітаційної медицини.

17. Продовжити діяльність робочої групи «Залишайся працездатним» («Fit for work») у такому складі: академік В.М. Коваленко (голова), професор Н.М. Шуба, професор О.А. Владіміров, професор О.Б. Яременко, професор В.В. Поворознюк, професор А.С. Свінціцький, професор М.А. Станіславчук, професор О.Н. Надашкевич, професор С.І. Сміян, професор Г.О. Проценко, професор Р.І. Яцишин, кандидат медичних наук С.Х. Тер-Вартаньян, з метою вивчення впливу рідкісних та фармакорезистентних РХ на стан здоров’я населення, для подальшого збереження та зміцнення здоров’я населення, профілактики, зниження інвалідності та смертності, підвищення якості та ефективності підтримки громадян із РХ.

18. Продовжити впровадження рекомендацій цільової терапії РХ (Т2Т), міжнародних критеріїв та індексів активності у практику лікарів-ревматологів.

19. Вивчати проблему системного та локального остеопорозу при РХ у різних категорій хворих: жінок у постменопаузальний період; осіб, які тривало застосовують глюкокортикоїди, тощо.

20. Продовжити та поглиблювати співпрацю із провідними зарубіжними науковими фахівцями, організаціями, антиревматичними лігами.

21. Забезпечити передумови для включення «Українського ревматологічного журналу» до світової науково-метричної системи Copernicus, Web of Science, SciVerce Scopus.

No Comments » Додати свій
Leave a comment