Резолюція Ревматологічного симпозіуму Асоціації ревматологів України «ОбҐрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології» (Київ, 17–18 березня 2011р.)

Слід зазначити, що незважаючи на суттєві успіхи в діагностиці та лікуванні ревматичних хвороб, появу інноваційних фармакотерапевтичних методів, у тому числі структурно-модифікуючої терапії, біологічних агентів, ця патологія залишається однією із провідних причин передчасної втрати працездатності, інвалідності, а також передчасної смертності у більшості високорозвинених країн світу.

Серед позитивних тенденцій, що визначаються останніми роками, слід зазначити вдосконалення ранньої діагностики ряду ревматичних хвороб завдяки організації просвітницької роботи Асоціації ревматологів України, впровадженню нових методів діагностики та лікування, широкому застосуванню біологічної та структурно-модифікуючої терапії, а також взаємодії з суміжними терапевтичними та хірургічними (зокрема ортопедичною) службами.

Виглядає доцільним створення тісної соціально-медичної співпраці між пацієнтами та лікарями щодо надання інформації про симптоми ревматичних хвороб, особливо найбільш поширених iphone spy software — остеоартрозу, метаболічних артропатій, остеопорозу. Такий підхід дасть можливість пацієнтам правильно оцінювати свій стан free research papers on heart disease і вчасно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою, а також передбачає зменшення кількості незворотних проявів хвороби та інвалідизації, які пов’язані з помилковою ранньою діагностикою або ж пізнім зверненням пацієнта до лікаря.

У зв’язку write my research paper з цим великого значення набувають методи ранньої діагностики ревматичних хвороб та відповідні своєчасні заходи профілактики, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, що, в першу чергу, стосується первинної ланки — сімейний лікар та спеціаліст-ревматолог.

Робоча група Асоціації ревматологів України рекомендує

1. Підтримати проект Державної програми лікування хворих на ревматичні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит) на 2010–2014 роки, що запропонована робочою групою Асоціації ревматологів України.

2. Затвердити на рівні МОЗ України і забезпечити роботу Національного реєстру хворих на ревматоїдний артрит і системні хвороби сполучної тканини, які отримують терапію біо­логічними препаратами.

3. Створити робочу групу і підготувати проект щодо створення підручника з ревматології для системи післядипломної освіти.

4. Рекомендувати збереження і вдосконалення етапної системи реабілітації пацієнтів із ревматичними захворюваннями, включаючи в тому числі на базі санаторно-курортних закладів, що суттєво сприятиме зниженню втрати працездатності, а також забезпеченню належної якості та тривалості життя цих хворих.

5. Забезпечити спільні науково-практичні конференції spy on cell phone Асоціації ревматологів України, педіатрів, ортопедів, а також дерматологів щодо лікування псоріатичного артриту.

6. Продовжувати розробку заходів з освіти медичних працівників та населення щодо профілактики та лікування ревматичних хвороб (артроклуби, ревмоклуби, методичні рекомендації, брошури тощо).

7. Розробити і втілити рекомендації Асоціації ревматологів України та Асоціації остеопорозу України щодо глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу. Продовжити розробляти рекомендації з менеджменту остеопорозу в ревматологічній практиці, в тому числі глюкокортикоїд-­індукованого остеопорозу.

8. Забезпечити скринінг пацієнтів із ревматичними хворобами відносно можливого college essay on life experience розвитку туберкульозу, особливо при лікуванні біо­логічними агентами та глюкокортикоїдами.

9. Затвердити на рівні МОЗ України протокол та умови біологічної терапії ревматичних хвороб.

No Comments » Додати свій
Leave a comment