Про видання

Print ISSN: 1607-2669

Online ISSN: 2707-6970

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Коваленко Володимир Миколайович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, академік НАМН України

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шуба Неоніла Михайлівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), професор кафедри терапії та ревматології, доктор медичних наук, професор

Борткевич Олег Петрович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, доктор медичних наук, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Білявська Юлія Вікторівна, «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, кандидат медичних наук

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Воронков Леонід Георгійович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу серцевої недостатності, доктор медичних наук, професор

Гавриленко Тетяна Іллівна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу імунології, доктор біологічних наук, професор

Гарміш Олена Олексіївна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, кандидат медичних наук

Гаспарян Армен Юрій, Бірмінгемський Університет (Велика Британія), відділ ревматології, досліджень та розвитку, професор

Гнилорибов Андрій Михайлович, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М .Амосова» (Київ), доктор медичних наук, професор, медичний директор «Клініки сучасної ревматології»

Головач Ірина Юріївна, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (Київ), керівник центру, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Джакомеллі Роберто, Імунологічно-ревматологічна клініка, завідувач відділу клінічних та біотехнологічних наук Університету Л-Аквіла (Італія), доктор медичних наук, професор

Коваленко Володимир Миколайович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, академік НАМН України

Кузьміна Анна Петрівна, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» (Дніпро), кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Надашкевич Олег Ніконович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (Львів), завідувач кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук, професор

Поворознюк Владислав Володимирович, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (Київ), керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор

Проценко Галина Олександрівна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, доктор медичних наук, професор

Рекалов Дмитро Геннадійович, Запорізький державний медичний університет (Запоріжжя), професор кафедри внутрішніх хвороб-3, доктор медичних наук, професор
Синяченко Олег Володимирович, професор, член-кореспондент НАМН України

Сміян Світлана Іванівна, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (Тернопіль), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, доктор медичних наук, професор

Станіславчук Микола Адамович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (Вінниця), професор кафедри факультетської терапії, доктор медичних наук, професор

Хіміон Людмила Вікторівна, Національна медична академія після­дипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), завідувач кафедри сімейної медицини, професор
Чоп’як Валентина Володимирівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (Львів), завідувач кафедри клінічної імунології та алергології, доктор медичних наук, професор

Шевчук Сергій Вікторович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (Вінниця), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, доктор медичних наук, професор

Шуба Неоніла Михайлівна, Національна медична академія після­дипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), професор кафедри терапії та ревматології, доктор медичних наук, професор

Яременко Олег Борисович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, доктор медичних наук, професор

Яцишин Роман Іванович, Івано-Франківський національний медичний університет (Івано-Франківськ), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Воронков Леонід Георгійович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу серцевої недостатності, доктор медичних наук, професор

Гавриленко Тетяна Іллівна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу імунології, доктор біологічних наук, професор

Гарміш Олена Олексіївна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, кандидат медичних наук

Гаспарян Армен Юрій, Бірмінгемський університет (Велика Британія), відділ ревматології, досліджень та розвитку, професор

Гнилорибов Андрій Михайлович, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова» (Київ), доктор медичних наук, професор, медичний директор Клініки сучасної ревматології, Київ

Головач Ірина Юріївна, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (Київ), керівник центру, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Джакомеллі Роберто, Імунологічно-ревматологічна клініка, завідувач відділу клінічних та біотехнологічних наук Університету Л-Аквіла (Італія), доктор медичних наук, професор

Коваленко Володимир Миколайович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, академік НАМН України

Кузьміна Анна Петрівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія» (Дніпро), кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Надашкевич Олег Ніконович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (Львів), завідувач кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук, професор

Поворознюк Владислав Володимирович, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (Київ), керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор

Проценко Галина Олександрівна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології, доктор медичних наук, професор

Рекалов Дмитро Геннадійович, Запорізький державний медичний університет (Запоріжжя), професор кафедри внутрішніх хвороб-3, доктор медичних наук, професор

Синяченко Олег Володимирович, професор, член-кореспондент НАМН України

Сміян Світлана Іванівна, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (Тернопіль), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, доктор медичних наук, професор

Станіславчук Микола Адамович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (Вінниця), професор кафедри факультетської терапії, доктор медичних наук, професор

Хіміон Людмила Вікторівна, Національна медична академія після­дипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), завідувач кафедри сімейної медицини, професор

Чоп’як Валентина Володимирівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (Львів), завідувач кафедри клінічної імунології та алергології, доктор медичних наук, професор

Шевчук Сергій Вікторович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (Вінниця), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, доктор медичних наук, професор

Шуба Неоніла Михайлівна, Національна медична академія після­дипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), професор кафедри терапії та ревматології, доктор медичних наук, професор

Яременко Олег Борисович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, доктор медичних наук, професор

Яцишин Роман Іванович, Івано-Франківський національний медичний університет (Івано-Франківськ), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Засновник:

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»
Рік заснування 2000 р. Виходить 4  рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 17830-6680ПР від 04.02.2011 р.

Атестовано

Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р.
№ 1188, журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

Спеціальність ДАК: ревматологія

Мова видання: українська, англійська

Рекомендовано Вченою радою ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»
Протокол № 2 від 22.01.2021 р.

Реферативні бази даних:«Україніка наукова»,
«Український ревматологічний журнал»,
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis