Номер№81 (3) 2020

Про видання

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Коваленко Володимир Миколайович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), директор, завідувач відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, академік НАМН України

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шуба Неоніла Михайлівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), професор кафедри терапії та ревматології, доктор медичних наук, професор

Борткевич Олег Петрович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), головний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, доктор медичних наук, професор

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Амосова Катерина Миколаївна, Національний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця (Київ), завідувач кафедри терапії та ревматології, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України

Воронков Леонід Георгійович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу серцевої недостатності, доктор медичних наук, професор

Гавриленко Тетяна Іллівна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), зав. відділом імунології, доктор біологічних наук, професор

Гавриш Олександр Семенович, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу патофізіології,доктор медичних наук, професор

Гайко Георгій Васильович, ДУ «Інститут ортопедії та травматології НАМН України» (Київ), директор, академік НАМН України

Головач Ірина Юріївна,Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (Київ), завідувач терапевтичного відділення № 1, доктор медичних наук, професор

Гнилорибов Андрій Михайлович, ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України» (Донецьк), завідувач відділення експериментальної хірургії

Дзяк Георгій Вікторович, ректор Дніпропетровської державної медичної академії, завідувач кафедри госпітальної терапії, академік НАМН України

Ждан В’ячеслав Миколайович, Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія» (Полтава), ректор, доктор медичних наук, професор

Заремба Євгенія Хомівна, факультет післядипломної освіти Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького (Львів), професор кафедри сімейної медицини, академік АН ВШУ, доктор медичних наук

Зіньковський Михайло Францович, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (Київ), завідувач відділення вроджених вад серця, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

Ілляш Марія Григорівна, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу фармакотерапії, доктор медичних наук, професор

Книшов Геннадій Васильович, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (Київ), директор, завідувач відділу рентгенохірургічних методів лікування гострої коронарної недостатності, академік НАМН України

Коваленко Володимир Миколайович, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), директор, завідувач відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, академік НАМН України

Корж Микола Олексійович, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України» (Харків), директор

Левенець Віталій Миколайович, Центр спортивної травматології Національного університету фізичного і спорту (Київ), директор, доктор медичних наук, професор

Лисенко Григорій Іванович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), професор кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук, професор

Медведь Володимир Ісакович, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» (Київ), завідувач відділення внутрішньої патології вагітних, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (Київ), доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України

Мхітарян Лаура Сократівна, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), завідувач відділу біохімії, доктор медичних наук, професор

Нетяженко Василь Захарович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 (Київ), член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

Проценко Галина Олександрівна, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, доктор медичних наук

Поворознюк Владислав Володимирович,ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (Київ), доктор медичних наук, професор

Руденко Анатолій Вікторович, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (Київ), завідувач відділенням хірургії ішемічної хвороби серця, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

Руденко Віктор Григорович, Одеський державний медичний університет, професор кафедри морської медицини і професійних захворювань (Одеса), доктор медичних наук, професор

Свінціцький Анатолій Станіславович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2, доктор медичних наук, професор

Синяченко Олег Володимирович, Донецький національний медичний університет імені Максима Горького. завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України

Ситар Леонід Лукич, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (Київ), завідувач відділення набутих вад серця, доктор медичних наук, професор

Скляренко Євген Тимофійович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ), професор кафедри ортопедії та травматології, доктор медичних наук, професор

Следзевська Ірина Казимирівна, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), головний науковий співробітник відділу гострого інфаркту міокарда та відновного лікування, доктор медичних наук, професор

Сміян Світлана Іванівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Тернопіль), доктор медичних наук, професор

Сорока Микола Федорович, Білоруський державний медичний університет (Мінськ), професор 2-ї кафедри внутрішніх хвороб, доктор медичних наук, професор

Станіславчук Микола Адамович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри факультетської терапії

Шевчук Сергій Вікторович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2

Швед Микола Іванович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри факультетської терапії з ендокринології (Тернопіль), доктор медичних наук, професор

Яцишин Роман Іванович, Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом клінічної імунології та алергології (Івано-Франківськ), доктор медичних наук, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Білявська Юлія Вікторівна, «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ),  науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, кандидат медичних наук

ЗАСНОВНИК:

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіоло­гії ім. М.Д. Стражеска НАМН України»

РЕКОМЕНДОВАНО

Вченою радою ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»
НАМН України»
Протокол № 6 від 02.06.2015 р.

АТЕСТОВАНО

Наказ МОНмолодьспорту України № 893 від 04.07.2013 р.

Видавець ТОВ «МОРІОН»
02140, Київ, просп. Бажана, 10А
Тел./факс: (044) 585-97-10 (багатоканальний)
E-mail: public@morion.kiev.ua
Internet: www.morion.kiev.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17830-6680ПР від 04.02.2011 р.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03151, Київ, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «Національний науковий центр
«Інститут кардіології ім. M.Д. Стражеска» НАМН України»,
редакція «Українського ревматологічного журналу»
Тел.: (044) 275-66-22, 271-96-04
Факс: (044) 275-42-09
E-mail: uic@mbox.com.ua

Oформити передплату за безготівковим
розрахун­­ком можна у видавництві «МОРІОН»
Тел./факс­: (044) 585-97-10 (багатоканальний)