Резолюція VI НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ (Київ, 19 – 21 листопада 2013 р.)

Враховуючи актуальність ряду проблем ревматології, аналіз доповідей, роботу симпозіумів, а також необхідність втілення нових технологій діагностики та лікування, VI Національний конгрес ревматологів України рекомендує:

1. Затвердити на рівні МОЗ України уніфікований протокол надання медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит.

2. Адаптувати останні рекомендації EULAR та ACR onlinepaydayloansusca.com із ведення хворих на ревматичну поліміалгію, хворобу Шегрена, online payday loan люпус-нефрит, подагру payday advance las vegas тощо до застосування в клінічній практиці в Україні.

3. Підтримати імплементацію в клінічну практику концепції ранньої діагностики до рентгенологічної стадії аксіального спондилоартриту згідно з критеріями ASAS (2009).

4. Організувати асоціації пацієнтів із ревматичними хворобами, взявши за основу досвід діяльності подібних асоціацій (PARE у складі EULAR).

5. Імплементація рекомендацій цільової терапії ревматоїдного артриту, індексів та критеріїв оцінки активності захворювання, рекомендованих міжнародною групою «treat to target», у практичну діяльність лікарів-ревматологів.

6. Підготувати перевидання з класифікації та стандарів діагностики і лікування ревматичних хвороб з урахуванням нових рекомендацій EULAR http://paydayadvanceusca.com/ та ACR.

7. Завершити процедуру затвердження наказу з ревматологічної служби на рівні МОЗ України.

8. Підтримати і спрямувати зусилля Асоціації ревматологів України, МОЗ та НАМН України, а також громадськості на реалізацію Державної програми надання медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит.

9. Впроваджувати інноваційні лабораторні (специфічні імунологічні маркери окремих нозологічних форм ревматичних хвороб) та інструментальні (УЗД, МРТ, КТ, кісткова денситометрія тощо) методи згідно з критеріями EULAR та ACR.

10. direct payday loan lenders only Проводити школи молодих вчених із питань імунодефіцитів та їх поєднань із системними хворобами сполучної payday loans online no credit check тканини.

11. Визначати за можливістю предиктори розвитку основних ревматичних хвороб та можливу відповідь на фармакотерапевтичне лікування payday advance online з метою максимальної індивідуалізації останнього.

12. Проводити моніторинг коморбідних станів у пацієнтів із ревматичними хворобами.

13. online payday loans Відрегулювати спадкоємність між педіатричною (дитяча кардіоревматологія) та ревматологічною службами при курації пацієнтів із ревматичними хворобами, у тому числі в питаннях встановлення діагнозу після 18 років.

14. Надати пропозиції до МОЗ та НАМН України щодо державної закупівлі лікарських засобів біо­логічної терапії, що зареєстровані в Україні для лікування пацієнтів ревматологічного профілю, зокрема із ревматоїдним артритом, відповідно до

Настанови та Протоколу лікування ревматоїдного артриту, розробленим робочою групою Асоціації ревматологів України.

15. paydayadvanceusca Втілити у діловодство Реєстр хворих на ревматоїдний артрит, які потребують призначення біологічної терапії.

16. Надалі удосконалювати взаємодію між ревматологічною http://paydayloansnearmeus.com/ та суміжними (ортопедичною, педіатричною, кардіологічною тощо) службами з питань корекції коморбідних станів у пацієнтів із ревматичними хворобами.

payday advance

17. Вдосконалювати стандартну фармакотерапію при ревматичних хворобах на основі останніх даних щодо застосування синтетичних базисних препаратів, глюкокортикоїдів та нестероїдних instant approval payday loans протизапальних препаратів.

18. Втілити наукову програму щодо вивчення поширеності та програм лікування остеопорозу у пацієнтів payday 2 wiki із ревматичними хворобами.

19. Вивчати проблему системного та локального остеопорозу при ревматичних хворобах у різних категорій пацієнтів: жінок у постменопаузальний період, осіб, які тривало приймають глюкокортикоїди, чоловіків різного віку тощо.

20. Визначитися з місцем повільнодіючих препаратів для лікування остеоартрозу — хондропротекторів — у схемах фармакотерапії.

21. Розробити і втілити у клінічну практику критерії відбору пацієнтів із ревматичними хворобами на плазмаферез.

22. Продовжувати втілення системи інтернет-комунікацій і зв’язку Українського ревматологічного центру з регіональними структурами охорони здоров’я (ревматологічні відділення, центри тощо).

23. Продовжити вдосконалення реабілітаційних заходів у пацієнтів із ревматичними хворобами з ураженням опорно-рухового апарата на санаторно-курортному етапі.

24. Активізувати роботу щодо співпраці з провідними антиревматичними лігами за кордоном.

25. Спрямовувати на стажування до провідних європейських клінічних закладів перспективних ревматологів регіонів України.

No Comments » Додати свій
Leave a comment