Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі VI НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

Основні науково-практичні напрямки Конгресу

 • інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань
 • лікування біологічними агентами в ревматології: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування
 • ураження серцево-судинної системи у пацієнтів з ревматичними захворюваннями
 • інфекції та ревматичні хвороби
 • ревматичні хвороби і туберкульоз
 • сучасні аспекти застосування глюкокортикоїдів та НПЗП при ревматичних захворюваннях
 • проблеми остеопорозу при ревматичних захворюваннях
 • ортопедичні проблеми в ревматології
 • актуальні питання дитячої кардіоревматології
 • сучасна діагностика та аспекти фармакотерапії системних хвороб сполучної тканини
 • стан і перспективи післядипломної освіти у галузі ревматології
 • особливості надання медичної допомоги населенню в сучасних умовах

Повну наукову програму буде розміщено за 1 місяць до початку Конгресу на сайті www.strazhesko.org.ua

Місце проведення Конгресу

Палац мистецтв «Український дім» (вул. Хрещатик, 2)
Проїзд до ПМ «Український дім» — станції метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик»

Умови участі для делегатів та гостей

Організаційний внесок (вноситься під час реєстрації) включає участь у наукових заходах Конгресу, отримання програмних матеріалів, відвідання виставки.

Правила оформлення тез

Тези друкуються в авторській редакції без змін.

1. Оформлення: 1 сторінка (А4), шрифт Times New Roman — 12 пт, через 1 міжрядковий інтервал. Мова: українська, російська, англійська.

2. Структура тез: назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали авторів; заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто.

3. Текст тез має включати: мету дослідження; методи дослідження; отримані результати; висновки (усі абревіатури мають бути розшифрованими).

4. Тези приймаються тільки в електронному вигляді в форматі Word на електронну адресу org–vavilova@yandex.ru. В одному файлі повинні міститися одні тези. Назву файла, під якою буде збережено роботу, оформлюють так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи, якщо робіт декілька.

Наприклад: ЗавгороднійВІДніпропетровськ1 — для першої роботи і ЗавгороднійВІДніпропетровськ2 — для другої роботи. Назва файла задається літерами українського алфавіту без пробілів та розділових знаків.

Увага! Разом з тезами обов’язково надіслати файл з інформацією про авторів (назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, контактний телефон). Обов’язково вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом. Необхідно вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь.

Прізвище одного і того ж автора не має повторюватися більше 3 разів.

До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.

Тези, які не відповідають вищевказаним умовам, буде відхилено організаційним комітетом без узгодження з авторами.

Останній термін приймання тез — 1 жовтня 2013 р.

Вимоги до стендових доповідей

Стендова доповідь (розмір 90 см ширина і 100 см висота) повинна містити заголовок (назву роботи, ПІБ авторів, назву організації, місто) і коротке викладення наукової роботи (вступ, ціль, матеріали і методи, результати, висновки).

Адреса оргкомітету:
03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», тел. для довідок: 249-70-03, факс: 249-70-03, 275-42-09; е-mail: org–vavilova@yandex.ru

No Comments » Додати свій
Leave a comment