Вітаємо з включенням до складу редакційної ради «Українського ревматологічного журналу»!

Микола Адамович Станіславчук

Микола Адамович Станіславчук

Дата народження — 18 грудня 1953 р.

Освіта — вища медична (Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова, 1981 р.).

1981–1982 рр. — кардіоревматолог поліклініки Хмільницької районної лікарні.

1982–1985 рр. — районний терапевт, завідувач терапевтичного відділення Хмільницької районної лікарні.

1985–1987 рр. —клінічний ординатор кафедри факультетської терапії.

1987–1991 рр. — ординатор ревматологічного відділення Хмільницької районної лікарні.

1991 р. — асистент кафедри факультетської терапії Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова.

1991 р. — захист кандидатської дисертації.

1997 р. — захист докторської дисертації.

З 1998 р. — доцент, а з 2000 р. — професор кафедри факультетської терапії Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова.

З 2006 р. очолює кафедру факультетської терапії (нині — внутрішньої медицини № 1) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Протягом багатьох років професор М.А. Станіславчук — член правління Асоціації ревматологів України та член Російської асоціації ревматологів. У 2007 р. ним засновано Український науково-консультативний центр імунобіологічної терапії на базі ревматологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І. Пирогова, а також Вінницької обласної школи ревматолога. Спів­автор понад 200 наукових робіт, 7 навчальних посібників, 1 підручника з терапії та 1 довідника з ревматології. У рамках міжнародної співпраці професор М.А. Стані­славчук є спів­автором національних рекомендацій з діа­гностики та лікування системного червоного вовчака разом зі співробітниками Науково-дослідного інституту ревматології Російської академії медичних наук. Першим в Україні професор М.А. Станіславчук почав вивчати проблему фіброміалгії, що покладено в основу нового напряму науково-дослідної роботи кафедри. У результаті — 2 успішно захищені кандидатські дисертації з цієї проблеми під його керівництвом і 3 заплановані до захисту. Під керівництвом М.А. Станіславчука захищено 17 кандидатських дисертацій та 8 заплановано до виконання. Професор М.А. Станіславчук — член спеціалізованої ради за фахом «Ревматологія» із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

 

Сергій Вікторович Шевчук

Дата народження — 19 травня 1976 р.

Освіта — вища медична (Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова,1999 р.).

2001–2003 рр. — аспірант Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

2003 р. — захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Ревматологія».

2003–2005 рр. — старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

2005–2008 рр. — докторантура при Національному науковому центрі «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України», яку С.В. Шевчук завершив у 2008 р., захистивши докторську дисертацію за спеціальністю «Ревматологія».

2008–2014 рр. — завідувач відділу терапії та клінічної ревматології Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

2014 р. — завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Вчений ступінь — доктор медичних наук (2008 р.), професор (2014 р.).

Місце роботи — завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, консультант терапевтичного та ревматологічного відділень.

С.В. Шевчук — учасник та доповідач на багатьох всеукраїнських та міжнародних форумах. Автор понад 300 наукових публікацій, з яких більше 100 наукових статей, переважно за фахом «Ревматологія». Співавтор 2 монографій. Відповідальний виконавець галузевих програм. Автор низки науково-методичних праць для лікарів та студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації. Професор С.В. Шевчук проводить консультативну роботу в ревматологічному, терапевтичному відділеннях, а також клінічні розгляди. Під керівництвом С.В. Шевчука захищено 2 кандидатські дисертації, заплановано до захисту ще 3 дисертації.

No Comments » Додати свій
Leave a comment