Георгію Вікторовичу Дзяку — 70!

20 березня 2015 р. виповнюється 70 років видатному вченому, педагогу, лікарю-клініцисту, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку НАМН України, buy online essay ректору ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктору медичних наук, професору Георгію Вікторовичу Дзяку.

Георгій Вікторович пройшов http://spycellphone24h.com/ шлях від аспіранта до ректора Дніпропетровської медичної академії. Усе життя присвятив втіленню мрії — стати лікарем, нести людям здоров’я, щастя і тепло. Першим етапом у досягненні мети став вступ і закінчення з відзнакою лікувального факультету Дніпропетровської медичної академії. Ще зі студентських часів Георгія Вікторовича цікавили проблеми терапії, діагностики та лікування хвороб серцево-судинної системи. Батько — професор Віктор Миколайович Дзяк, вчений, видатний клініцист, та мати Лідія Петрівна, лікар, сформували надзвичайну особистість, наділену високою порядністю, цілеспрямованістю, великою працездатністю та максимальною відповідальністю у будь-якій справі.

Закінчивши академію, Георгій Вікторович поступає до аспірантури на кафедру факультетської терапії № 1, де й починається його науково-дослідна та лікувальна діяльність. У 1970 р. він успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Особ­ливості зовнішнього дихання та кардіогемодинаміки у спортсменів — плавців, підводників та водолазів». З цього часу починається його педагогічна діяльність: асистент кафедри факультетської терапії № 2, потім — доцент, із 1979 р. — завідувач цієї ж кафедри. У 1980 р. він успішно захищає докторську дисертацію на тему «Гіпертрофія та дистрофія міо­карда як наслідок гіперфункції серця». Із 1981 р. та донині Георгій Вікторович завідує кафедрою госпітальної терапії № 2.

Як керівник кафедри, вчений, педагог, послідовник та продовжувач справ батька Георгій Вікторович зберігає найкращі cell spy without target phone традиції: повна віддача у роботі, чуйне ставлення до хворого, висока вимогливість і новаторство в навчальному процесі.

Талановитого професора у 1987 р. призначають проректором з навчальної роботи, а в 1996 essay writing thesis р. обирають ректором Дніпропетровської державної медичної академії. Вперше в Україні у Дніпропетровській медичній академії впроваджено проведення комплекс­ного державного іспиту, що стало прикладом для всіх вищих медичних навчальних закладів України.

Професор Г.В. Дзяк підготовив блискучу плеяду вчених, які працюють у системі охорони здоров’я не лише в Україні, а й за її межами. Під керівництвом професора Георгія Вікторовича Дзяка виконано 58 кандидатських та 19 докторських дисертацій.

Результати наукових робіт професора та його учнів знайшли відображення у більше ніж 600 на­укових публікаціях. За редакцією та безпосередньою участю Георгія Вікторовича видано 20 монографій, 2 підручники, 17 наукових посібників. Георгій Вікторович Дзяк має 18 винаходів, 23 патенти та є співавтором двох відкриттів.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності Г.В. Дзяка залишаються кардіологія та ревматологія. Особлива увага відводиться питанням профілактики та лікування атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, остео­артрозу, ревматоїдного артриту. За його ініціативою створено центр діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. У клінічну практику впроваджуються сучасні методи лікування хворих на гострий коронарний синдром. На сучасному рівні проводиться діагностика та лікування складних порушень ритму та провідності серця.

Колектив авторів, до якого увійшли професори Г.В. Дзяк, В.М. Коваленко, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, розробив та успішно впровадив у практику охорони здоров’я Національну програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. У 2003 р. колектив удостоєно Державної премії України.

За ініціативою професора Г.В. Дзяка створена й успішно працює бальнеологічна лікарня «Солоний лиман», де проходять лікування та реабілітацію пацієнти з ураженням опорно-рухового апарату. Розроб­лені чіткі критерії направлення на лікування, оптимальні режими пелоїдо- та бальнеотерапії. На базі клініки НАМН України відкрито центр остеопорозу, де вирішують проблеми діагностики, лікування та профілактики цього захворювання.

Багатогранна наукова, педагогічна, лікувальна та громадська діяльність були високо оцінені, у http://spycellphone24h.com/ 1994 р. Георгія Вікторовича обирають членом-­кореспондентом НАМН України за спеціальністю «Терапія», а в 1999 р. — дійсним членом НАМН України.

Шановний Георгію Вікторовичу! Ми щиро вдячні долі за те, що маємо честь працювати з Вами. Вас завжди супроводжують оптимізм і працездатність, яким можна позаздрити, і в цьому полягає секрет Вашої молодості та remotely phone spy сили духу. Бажаємо, щоб Ви і надалі вражали усіх своїм розумом, далекоглядністю, добротою, щедрістю. Будьте для всіх опорою та надією, вселяйте в нас оптимізм і впевненість. Здоров’я Вам, життєвої енергії, добра та наснаги!

Ректорат ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
cheap essay колектив кафедри госпітальної терапії № 2 та колектив редакції
«Український ревматологічний журнал»

No Comments » Додати свій
Leave a comment