Вітаємо з ювілеєм!

Микола Адамович Станіславчук народився 18 грудня 1953 р. в селі Лозна Хмільницького району Вінницької області. У 1960–1968 рр. — навчався в середній школі. З 1968–1972 рр. — студент медичного училища, по завершенні якого працював фельдшером. Відслуживши в лавах Радянської армії, в 1975 р. поступив до Вінницького медичного інституту, який закінчив з відзнакою завдяки блискучим здібностям та працездатності. З 1980 р. працював у ревматологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні на посаді чергової медичної сестри, де й почалася його любов до терапії. Отримавши диплом лікаря у 1981 р., був направлений до Хмільницької районної лікарні, де протягом року працював кардіоревматологом у поліклініці, а з 1982 по1985 р. — районним терапевтом, завідувачем терапевтичного відділення Хмільницької районної лікарні. У 1985–1987 рр. — навчався у клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії, під час якої розпочав роботу над кандидатською дисертацією під керівництвом професора Р.Й. Мікуніс та професора О.О. Пентюка. По завершенні клінічної ординатури Микола Адамович — ординатор ревматологічного відділення Хмільницької районної лікарні. У 1991 р. на запрошення професора В.К. Сєркової переведений на посаду асистента кафедри факультетської терапії Вінницького медичного інституту. В жовтні 1991 р. відбувся захист кандидатської дисертації. У 1997 р. успішно захистив докторську дисертацію під керівництвом професора В.К. Сєркової та професора О.О. Пентюка. Із 1998 р. — доцент, а з 2000 р. — професор кафедри факультетської терапії Вінницького державного медичного університету. Із 2006 р. очолює кафедру факультетської терапії (нині — внутрішньої медицини № 1) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Микола Адамович Станіславчук — висококваліфікований фахівець із терапії, який володіє широким світоглядом і високою ерудованістю. Лекції професора М.А. Станіславчука, у тому числі англомовні, відрізняються глибиною розуміння теми, повнотою викладення матеріалу, ораторською майстерністю та користуються незмінним успіхом як серед студентів, так і лікарів.

Професор М.А. Станіславчук тримає високий рейтинг лікувального професіоналізму: щотижневі обходи в ревматологічному відділенні, щоденні консультації пацієнтів, більшість захворювань яких належать до важкодіагностованих і важкокурабельних, а, подекуди, і рідкісних хвороб.

Лікарський талант професора М.А. Станіславчука підкріплений гостротою мислення, уважністю та спостережливістю. Проведені ним клінічні огляди пацієнтів відрізняються академічністю, ефективністю діагностичного пошуку, вмінням виділити голов­не та прийняти правильне рішення щодо лікувальної тактики.

Протягом багатьох років професор Микола Адамович Станіславчук — член правління Асоціації ревматологів України та член Російської асоціації ревматологів. У 2007 р. ним засновано Український науково-консультативний центр імунобіологічної терапії на базі ревматологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Професором М.А. Станіславчуком заснована Вінницька обласна школа ревматолога, активно впроваджена участь колективу кафедри та практичних лікарів у роботу в міжнародних подвійних сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях на базі ревматологічного, кардіологічного, пульмонологічного та гастроентерологічного відділень.

Професор Микола Адамович Станіславчук — спів­автор понад 200 наукових робіт із питань внутрішньої медицини, опублікованих як в Україні, так і за її межами, 7 навчальних посібників, 1 підручника з терапії та довідника з ревматології. У рамках міжнародної співпраці професор М.А. Стані­славчук є спів­автором національних рекомендацій з діа­гностики та лікування системного червоного вовчака разом зі співробітниками Науково-дослідного інституту ревматології РАМН.

Першим в Україні професор М.А. Станіславчук почав вивчати проблему фіброміалгії, що покладено в основу нового напрямку науково-дослідної роботи кафедри. Наслідок — 2 успішно захищені кандидатські дисертації з цієї проблеми під його керівництвом і 3 заплановані до захисту.

Під керівництвом М.А. Станіславчука захищено 17 кандидатських дисертацій та 8 заплановано до виконання. Професор М.А. Станіславчук — член спеціалізованої ради за фахом «Ревматологія» із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Колектив кафедри бажає ювіляру міцного здоров’я, подальшого наукового зросту, достойного продовження в учнях, енергії та сил для успішної праці у сфері клінічної медицини.

No Comments » Додати свій
Leave a comment