РЕЗОЛЮЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕВМАТОЛОГІЇ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ» (Київ, 28–30 жовтня 2020 року)

Всеукраїнська Асоціація ревматологів України рекомендує

1. Затвердити класифікації, критерії діагностики та програми лікування ревматичних хвороб, що розроблені робочими групами Всеукраїнської асоціації ревматологів України та підготовлені до видання «Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування».

2. Імплементувати в практику ревматології в Україні методичні рекомендації «Системний червоний вовчак. Клінічна настанова», «Глюкокортикоїди при ревматичних захворюваннях. Практичні рекомендації», представлені на конференції.

3. Підготувати методичні рекомендації щодо гіпер­урикемії як коморбідної патології.

4. Підготувати методичні рекомендації та розробити програму щодо співпраці з пацієнтськими організаціями стосовно медико-соціальних аспектів ревматичних хвороб суглобів та хребта.

5. Робочим групам Всеукраїнської асоціації ревматологів України підготувати пропозиції щодо формату стандартів діагностики та фармакотерапевтичного менеджменту ревматичних хвороб з урахуванням їх систематизації на основі МКХ 11­-го перегляду.

6. Створити робочу групу з розроблення стандартів уніфікованої лабораторної оцінки та імунологічного моніторингу пацієнтів із ревматичними хворобами, та впровадити стандарти у вигляді рекомендацій Всеукраїнської асоціації ревматологів України.

7. Створити робочу групу з вивчення застосування біосимілярів у лікуванні ревматичних хвороб як у дорослому, так і в дитячому віці на основі даних доказової медицини та досвіду застосування в Україні, зокрема проблем переключення, взаємозамінності та контролю якості, згідно з результатами, про які доповідали на конференції.

8. У клінічній практиці приділяти особливу увагу коморбідним станам у пацієнтів із ревматичними хворобами, за можливістю — переходити у лікуванні цих пацієнтів до пацієнторієнтованого підходу, тобто принципів «персоналізованої медицини».

9. У лікуванні пацієнтів із хронічним перебігом ревматичних хвороб акцентувати увагу на патогенетичному підході до усунення хронічного болю як окремої нозологічної форми.

10. Впроваджувати у практику оновлені рекомендації EULAR 2019 року з вакцинації, зокрема щодо вакцинопрофілактики хворих ревматичного профілю на фоні базисної терапії.

11. Схвалити роботу платформи RheumaHub та активізувати її роботу для науковців і практичних лікарів під егідою Всеукраїнської асоціації ревматологів України з метою підвищення професійного розвитку та наближення до загальноприйнятих міжнародних стандартів менеджменту пацієнтів із ревматичними хворобами.

12. Продовжити імплементацію телемедицини та цифрових технологій у забезпеченні медичної допомоги пацієнтам із ревматичними захворюваннями.

13. Продовжити впровадження рекомендацій цільової терапії ревматичних захворювань (Т2Т), міжнародних критеріїв та індексів активності захворювання у практику лікарів-ревматологів.

14. Врахувати доповіді на конференції щодо побічних дій лікарських засобів у ревматології, причин їх виникнення та можливостей уникнення та сприяти правильним діям лікаря-ревматолога в системі фармаконагляду.

15. Розробити структуру інформованої згоди для пацієнтів щодо призначення синтетичних, біологічних базисних антиревматичних засобів, у тому числі можливості призначення їх off label.

16. Опублікувати рішення Всеукраїнської асоціації ревматологів України, прийняті на конференції 28–30 жовтня 2020 р., у фаховому виданні — «Українському ревматологічному журналі».

Президент Всеукраїнської асоціації ревматологів України,
академік НАМН України, професор
В.М. Коваленко

Генеральний секретар Всеукраїнської асоціації ревматологів України,
доктор медичних наук, професор
Г.О. Проценко

No Comments » Додати свій
Leave a comment