Вітаємо зі включенням до складу редакційної ради «українського ревматологічного журналу»!

Ганна Петрівна Кузьміна

4321

Дата народження — 25 лютого 1952 р.

Освіта — вища медична (Дніпропетровський медичний інститут, 1977 р.).

1978–1983 рр. — гематолог гематологічного центру 4-ї Міської лікарні м. Кривого Рогу.

1983–1985 рр. — асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету удосконалення лікарів Дніпропетровського медичного інституту.

1985–1991 рр. — асистент кафедри терапії факультету удосконалення лікарів.

1991–2003 рр. — доцент кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії.

1990 р. — захист кандидатської дисертації.

2001 р. — захист докторської дисертації. Обидві дисертації виконувалися під керівництвом видатного вченого — академіка В.М. Коваленка.

Із 2003 р. по сьогодні — професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

Протягом багатьох років професор Г.П. Кузьміна — член правління Асоціації ревматологів України. Автор 268 наукових статей, 4 підручників (2004, 2008, 2010, 2014), 5 навчальних посібників (співавтор двох для іноземних студентів англійською мовою), 7 монографій, 4 винаходів, переважно за фахом «Ревматологія». Під керівництвом Г.П. Кузьміної виконуються та захищена кандидатські дисертації. Одна учениця після отримання гранду працює в Ізраїлі в центрі ревматології. Понад 7 років Г.П. Кузьміна — член Спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького за спеціальністю 14.01.12 — «Ревматологія» із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Г.П. Кузьміна — учасник та доповідач на багатьох всеукраїнських та міжнародних форумах. Автор низки науково-методичних праць для лікарів на післядипломному етапі навчання у вищих медичних закладах освіти III–IV рівня акредитації. Професор Г.П. Кузьміна проводить велику консультативну роботу серед пацієнтів ревматологічного профілю, а також є координатором із питань терапії Дніпропетровського управління охорони здоров’я.

Г.П. Кузьміна нагороджена Почесним дипломом Академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки України (2008) за особистий творчий внесок в удосконалення навчання (сучасна освіта в Україні).

Людмила Вікторівна Хіміон

3342

Рік народження — 1968 р.

Освіта — вища медична, лікувальний факультет (Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, 1991 р.).

Спеціальність — «Терапія», вища категорія за спеціальністю «Терапія», «Загальна практика — сімейна медицина».

Вчений ступінь — доктор медичних наук за спеціальністю «Ревматологія», професор кафедри сімейної медицини.

Місце роботи — завідувач кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Наукові праці, авторські свідоцтва — автор 203 друкованих наукових праць, трьох патентів.

Членство у професійних організаціях — член Правління Української асоціації сімейної медицини, член Всесвітньої асоціації сімейних лікарів (WONCA).

Головний редактор фахового видання — журналу «Сімейна медицина»; член редакційної ради журналу «Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини»; член проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я України з сімейної медицини; член проблемної комісії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика з сімейної медицини, ревматології.

Знання іноземних мов — англійська вільно.

No Comments » Додати свій
Leave a comment