Про рівні вітаміну D у вибірковій когорті хворих ревматологічного профілю консультативної поліклініки Житомира

Крикливець Л.С., Крикливець С.Ю., Латаш С.О., Медвєдєв О.В.

Резюме. Недостатність, а здебільшого — дефіцит вітаміну D3 — пандемія, що охоплює більшу частину загальної популяції людей незалежно від віку і статі. Роль вітаміну D виходить за рамки збереження гомеостазу кальцію і стану кісткової тканини. Серед численних його ефектів відзначено дослідженнями в різних популяціях зв’язок між низькими рівнями вітаміну D і більш високою активністю системного червоного вовчака, а також між рівнями вітаміну D і активністю ревматоїдного артриту (РА). Зниження рівня вітаміну D — фактор ризику для частоти рецидивів РА. У наведених спостереженнях досліджено особливості рівнів вітаміну D3 в когорті хворих ревматологічного профілю, а також деяких коморбідних станів, які найчастіше у них виявляють. Отримані результати підтверджують необхідність корекції вмісту в крові 25(ОН)D3 у цих пацієнтів.

В останні роки результати популяційних епідеміологічних досліджень свідчать про високу поширеність дефіциту вітаміну D в окремих країнах. На сьогодні недостатність, а більшою мірою — дефіцит 25(OH)D є пандемією, яка охоплює більшу частину загальної популяції людей незалежно від віку і статі [9, 10, 14]. Підраховано, що у 2008 р. у >1 млрд осіб відзначали дефіцит або недостатність вітаміну D. У країнах Європи частка таких осіб сягає 57,7%. Проблема гіповітамінозу D актуальна і для українців. Нормальний рівень вітаміну D у плазмі крові зареєстровано лише у 4,6%, недостатність — у 13,6%, дефіцит — у 81,8% мешканців України. Лише у 6,1% жінок різного віку відзначають нормальний рівень вітаміну D [1–3].

За останнє десятиліття стало відомо, що роль вітаміну D виходить за рамки збереження гомеостазу кальцію і стану кісткової тканини [6, 13]. Так, встановлено зв’язок між рівнем вітаміну D і деякими онкологічними захворюваннями [4]. Є достовірні дані про вплив вітаміну D на зниження ризику виникнення інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії та атеросклерозу нижніх кінцівок [10, 11]. Виявлено залежність ряду нервово-психічних захворювань від забезпечення організму вітаміном D [20].

Важливим ефектом вітаміну D є регулювання імунної системи. Це пояснюється експресією рецепторів вітаміну D на природних кілерних клітинах, Т- і В-лімфоцитах, що свідчить про вплив на вроджені та адаптивні імунні відповіді [15, 18]. Відомо, що дефіцит вітаміну D пов’язаний із багатьма аутоімунними захворюваннями. Встановлено, що низький рівень вітаміну D корелює з розвитком системного червоного вовчака (СЧВ), ревматоїдного артриту (РА), цукрового діабету I типу, розсіяного склерозу [5, 12, 19].

У дослідженнях в різних популяціях установили зв’язок між низькими рівнями вітаміну D і вищою активністю СЧВ. 25-ОН-вітамін D3 плазми крові достовірно корелював із системним індексом активності СЧВ. Ці результати свідчать про важливу роль вітаміну D в регуляції активності хвороби у пацієнтів із СЧВ і необхідність добавки вітаміну D при їх лікуванні [17].

Узагальнення опублікованих результатів мета­аналізу показало залежність між розвитком РА і рівнями вітаміну D в сироватці крові та активністю РА. Встановлено пряму залежність між споживанням вітаміну D і поширеністю РА. Усі дослідження, крім одного, показали, що рівні вітаміну D зворотно пропор­ційні активності РА [8]. Зниження рівня вітаміну D є фактором ризику для частоти рецидивів РA [7].

Окрім того, все більше досліджень показують, що вітамін D може відігравати певну роль у профілактиці та лікуванні туберкульозу [16].

Враховуючи патогенетичну роль недостатності вітаміну D у розвитку різних захворювань і необхідність своєчасного виявлення його дефіциту для корекції вмісту, ми прийняли рішення вивчити рівні вітаміну D у вибірковій когорті ревматологічних хворих, які впродовж 12 міс 2017 р. зверталися за медичною допомогою до ревматолога з приводу раніше діагностованих захворювань і разом з тим мали клінічні симптоми недостатності вітаміну D. Такими симптомами були вік старше 50 років, більш темний колір шкіри, ожиріння, біль у кістках, поганий настрій, пітливість голови і проблеми з кишечником. В Обласній консультативній поліклініці кількість відвідувань до лікаря-ревматолога коливається з року в рік у межах 5000–3000 відвідувань. У 2017 р. їх було 3300, з них на вміст 25(ОН)D3 у плазмі крові обстежено 629 пацієнтів.

У результаті аналізу отриманих даних виявилося, що з відібраних хворих знижений рівень вітаміну D мали 593 пацієнти (18% прийнятих хворих за рік). Переважно це були жителі міста — 412 (69,5%) осіб; жителів села у 2,2 раза менше, ніж міських жителів —181 (30,5%) особа.

Частка хворих із недостатністю вітаміну D була більшою серед жінок — 537 (90,7%) осіб проти 55 (9,3%) — у чоловіків. За віком учасників дослідження розподілили таким чином: до 50 років — 146 (24,62%) осіб, у тому числі — 116 (19,56%) чоловіків; 30 (5,06%) жінок; віком 50–60 років — 185 (31,2%), з них — 172 (29%) жінки та 13 (2,2%) чоловіків. Пацієнтів віком 61 рік–70 років зареєстровано 182 (30,68%) особи, в тому числі 170 (28,66%) жінок, 12 (2,02%) чоловіків. Хворих віком старше 70 років було 80 (13,44%). Таким чином, хворі ревматологічного профілю з низьким рівнем вітаміну D3 представлені в основному жінками віком 50–60 років.

За рівнем недостатності відповідно до вмісту 25(ОН)D3 (за класифікацією міжнародного ендокринологічного товариства) і віком пацієнтів розподілили (рис. 1): з недостатністю вітаміну D (21–29 нг/мл) — 277 (46,7%) хворих; із дефіцитом вітаміну D (<20 нг/мл) — 266 (44,9%) хворих; з тяжким дефіцитом вітаміну D (<10 нг/мл) — 50 (8,4%) хворих.

Рис. 1.
Питома частка (%) обстежених хворих ревматологічного профілю за рівнем вітаміну D залежно від віку

Як видно (див. рис.1), серед пацієнтів із ревматологічними захворюваннями найбільше осіб з недостатністю вітаміну D (46,7%), на відміну від такої частки хворих у цілому по Україні за 2013 р. (13,6%). Найбільша частка (17,9%) пацієнтів із дефіцитом вітаміну D була у віковій групі 61 рік–70 років. Водночас тяжкий дефіцит вітаміну D найчастіше (5,1%) відзначали серед пацієнтів віком старше 70 років .

Розподіл хворих ревматологічного профілю за основним діагнозом зі зниженим рівнем вітаміну D наведено на рис. 2.

Майже половину хворих із низьким рівнем вітаміну D становлять ті, хто страждає на остеоартрит (ОА) — 289 (48,7%) осіб, в когорті цих пацієнтів переважно виявлено недостатність вітаміну D — 23,3%. Отримані дані корелюють з епідеміологічними характеристиками ОА як за віком, так і за статтю. Наступні за частотою — пацієнти із системним остеопорозом — 128 (21,6%) хворих, серед них найбільше осіб із недостатністю вітаміну D — 12,4%.

Рис. 2.
Питома частка (%) пацієнтів ревматологічного профілю за рівнем вітаміну D залежно від нозологічної форми хвороби

РА та інші запальні артропатії зареєстровано у 121 (20,4%) хворого. Наступні за частотою — із системною склеродермією — 40 (6,7%) хворих; СЧВ — 15 (2,5%) хворих. Таким чином, найбільшу групу хворих ревматологічного профілю з недостатністю вітаміну D становлять пацієнти з ОА, які представлені в основ­ному жінками віком 50–60 років — 48,7%.

Окрім вищенаведених результатів проведеного нами аналізу, нами отримано також результати щодо виявлених рівнів вітаміну D у ревматологічних хворих із коморбідними станами (рис. 3).

Рис. 3.
Питома частка (%) обстежених хворих ревматологічного профілю за рівнем вітаміну D залежно від коморбідних станів

Із групи коморбідних станів найбільше зареєстровано пацієнтів із гіпертонічною хворобою — 62 (10,45%) особи; з ожирінням — 59 (10%), з ішемічною хворобою серця — 21 (3,5%); із цукровим діа­бетом —10 (1,7%) і гіпотиреозом — 8 (1,4%) осіб.

Усім хворим з виявленими низькими рівнями вітаміну D проводили корекцію його вмісту за рекомендаціями [2]. Випадків інтоксикації внаслідок перевищення доз холекальциферолу не спостерігалося.

ВИСНОВКИ

Зниження рівнів вітаміну D серед когорти хворих ревматологічного профілю найчастіше виявляють у групі пацієнтів із ОА, здебільшого це особи жіночої статі віком 50–60 років (46,7%). Серед решти пацієнтів найбільше осіб з остеопорозом, РА, системною склеродермією і СЧВ.

Із коморбідних станів, які найчастіше виявляли у пацієнтів ревматологічного профілю з низькими рівнями вітаміну D, найбільшу частку зайняли пацієнти з гіпертонічною хворобою (10,45%) та ожирінням (10%).

Оптимізація рівня вітаміну D у хворих ревматологічного профілю дозволить нормалізувати якість їх життя. Включення визначення рівня 25(ОН)D3 у клінічні протоколи діагностики та лікування ревматологічних захворювань дозволить провести кореляцію його рівнів і тим самим сприятиме зниженню активності хвороб та запобігатиме виникненню рецидивів.

Своєчасне виявлення недостатніх рівнів вітаміну D та його корекція у дорослих, і зокрема пацієнтів літнього віку, з ревматологічними захворюваннями мінімізує ризик розвитку таких коморбідних станів, як серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші, й відповідно зменшить витрати на їх лікування.

Витрати на лікування нативними препаратами вітаміну D і ризик передозування при застосуванні рекомендованих доз є мінімальними і економічно ефективними як при лікуванні захворювань скелета, так і для потенційної можливості профілактики позакісткових патологій, пов’язаних із дефіцитом вітаміну D.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Об уровне витамина D в избирательной когорте БОЛЬНЫХ ревматологического профиля КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЖИТОМИРА

Л.С. Крикливец, С.Ю. Крикливец, С.А. Латаш, А.В. Медведев

Резюме. Недостаточность, а в большей степени — дефицит витамина D3 является пандемией, которая охватывает большую часть общей популяции людей независимо от возраста и пола. Роль витамина D выходит за рамки сохранения гомеостаза кальция и состояния костной ткани. Среди многочисленных его эффектов отмечено исследованиями в различных популяциях связь между низкими уровнями витамина D и более высокой активностью системной красной волчанки, а также между уровнями витамина D и активностью ревматоидного артрита (РА). Снижение уровня витамина D является фактором риска для частоты рецидивов РA. В приведенных наблюдениях исследованы особенности уровней витамина D3 в когорте больных ревматологического профиля, а также некоторых коморбидных состояний, которые чаще всего у них отмечают. Полученные результаты подтверждают необходимость коррекции содержания в крови 25(ОН)D3 у этих пациентов.

витамин D, состояние костной ткани, ревматические болезни.

Адреса для листування:
Крикливець Людмила Сергіївна
E-mail: Revmatolog1953@gmail.com

No Comments » Додати свій
Leave a comment