СИСТЕМНІ ХВОРОБИ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ПРОЯВ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНІ
Авторы :Синяченко О.В. Ермолаева М.В. Степко Ф.А. Верзилов С.Н.... Дата: 2020-02-20 / Просмотров: 27
УРАЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ ЯК КОМОРБІДНИЙ СТАН ПРИ ЮВЕНІЛЬНОМУ ІДІОПАТИЧНОМУ АРТРИТІ
Авторы :Шевченко Н.С. Богмат Л.Ф. Дем'яненко М.В. Панченко М.В.... Дата: 2020-02-18 / Просмотров: 55
728935789235РІДКІСНІ ХВОРОБИ: ДВА ВИПАДКИ ПРОГРЕСУЮЧОЇ ОСИФІКУЮЧОЇ ФІБРОДИСПЛАЗІЇ У ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО РЕВМАТОЛОГА
Авторы :Ошлянська О.А. Арцимович А.Г. Самоненко Н.В. №78 (4) 2019 / Просмотров: 63
2735823523РЕВМАТИЧЕСКИЕ ИММУНОЗАВИСИМЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИММУНОТЕРАПИИ РАКА
Авторы :Головач И.Ю. Егудина Е.Д. Тер-Вартаньян С.Х. №78 (4) 2019 / Просмотров: 82
9827358923ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛХІЦИНУ ПРИ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБАХ
Авторы :Шуба Н.М. Воронова Т.Д. Крилова А.С. Воронков Л.Г. №78 (4) 2019 / Просмотров: 77