Рубрика :   Клінічні та експериментальні дослідження

Вплив cиctemhої ehзиmоtepaпiї на оchовhi kлihikо-бiоximiчhi пapametpи у хворих з metaболiчhиm cиhдpоmоm ta гiпepуpиkemiєю
Автори: Коваленко В.Н. Несукай Е.Г. Яковленко А.Ю. №32 (2) 2008 г. / Переглядів: 20
Поширення системного ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на ревматоїдний артрит
Автори: Блудова Н.Г. Благодаренко А.Б. Строило Н.Г. Смирнов В.Н.... №32 (2) 2008 г. / Переглядів: 30
Изменения пуринового обмена и микроэлементного состава в организме больных ревматоидным артритом
Автори: Синяченко О.В. Гомозова О.А. Герасименко А.М. №31 (1) 2008 г. / Переглядів: 24
Важность рациональной индивидуальной фармакотерап и и в ревматологической практике
Автори: Борткевич О.П. Викторов А.П. №31 (1) 2008 г. / Переглядів: 10
МІКРОЕЛЕМЕНЇИ У ВОЛОССІ ТА КРОВІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ЯК ЧИННИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
Автори: Синяченко О.В. Северин Н.А. Пиклун В.Л. Мещерякова А.В. №31 (1) 2008 г. / Переглядів: 22
клініко-інструментальна оцінка впливу фармакотерапії на перебіг остеоартрозу колінних суглобів
Автори: Цветкова Е.С. Иониченок Н.Г. Карусинов П.С. Олюнин Ю.А.... №31 (1) 2008 г. / Переглядів: 20