Пішов з життя академік Юрій Ілліч Кундієв

Резюме. Президія Національної академії медичних наук (НАМН) України з глибоким сумом сповіщає, що в ніч на 17 січня 2017 р. на 90-му році пішов із життя видатний український вчений Юрій Ілліч Кундієв (1927–2017) — перший віце-­президент НАМН України, директор Інституту медицини праці НАМН України, академік НАМН та Національної академії наук (НАН) України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Украї­ни, двічі лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки.

Ю.І. Кундієв народився 02.10.1927 р. Академіком НАМН України обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю гігієна; член-кореспондент РАМН (1974 р.), академік НАН України (1979 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1969 р.), Почесний член Чехословацького медичного товариства ім. Яна Пуркіньє (1969 р.), Товариства медицини праці Польщі (1975 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1967 р.), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р., 2002 р.), лауреат премії АМН СРСР імені Ф.Ф. Ерісмана (1980 р.), премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2001 р.), премії НАН України ім. Р.Є. Кавецького (2009), директор Інституту медицини праці НАМН України (з 1964 р.), перший віце-президент НАМН України (з 2016 р.).

З 1975 р. регулярно обирався членом бюро, віце-президентом Міжнародної асоціації сільської медицини, президент товариства «Україна–США», керівник ряду українсько-американських програм з Колумбійським та Іллінойським університетами США, перший заступник голови правління наукового Товариства гігієні­стів України; член постійного комітету експертів ВООЗ з безпечного застосування пестицидів, національний кореспондент ЮНЕП Кемікалс, член бюро Європейського форуму з біоетики, голова Комісії з біоетики при Кабінеті Міністрів України (2002–2005), голова Комісії з біо­етики при Президії НАН України, член редколегії «Журналу Академії медичних наук України», редактор «Українського журналу з проблем медицини праці», член редакційних рад декількох зарубіжних журналів, голова Спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій інституту, член Спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Академік Юрій Кундієв був одним із провідних учених у галузі гігієни і токсикології. Основ­ні напрями наукової діяльності: гігієна та фізіологія праці в сільському господарстві, токсикологія пестицидів та безпечне їх використання, комбінована дія чинників виробничого середо­вища, епідеміологія професійних та загальних захворювань, вивчення професійного ризику для здоров’я, гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Його роботи в галузі дермальної токсикології мають міжнародне значення, ними встановлено нові закономірності, залежність всмоктування від хімічної структури та фізико-хімічних властивостей сполук, що дало змогу вдосконалити практику визначення небезпечних для здоров’я рівнів шкідливих речовин та контролю за ними. Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 20 монографій, книг та посібників. Підготував 15 докторів та 34 кандидати наук. Основні наукові праці: «Всмоктування пестицидів через шкіру та профілактика отруєнь» (1975 р.); «Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве» (1981 р.); «Медицина труда — пятидесятилетний опыт» (2002 р.); «Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ (2007 р.), «Професійний рак: епідеміологія та профілактика» (2008 р.). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, «За заслуги» I, II та IІІ ступеня, Почесною Грамотою КМ України, золотою медаллю «За нау­кові досягнення» НАН України.

Сьогодні наукова спільнота та медична громадськість України у глибокій жалобі. Адже відійшла у вічність душа, усі прагнення якої були до останку віддані людям. Внесок Юрія Ілліча у вітчизняну медицину та науку назавжди залишиться на золотих скрижалях еліти України та у пам’яті її народу. Все життя він гідно ніс горде звання Вченого, був пропагандистом кодексу вченого, взірцем інтелігентності, інтелектуальності, етики, честі.

Президія НАМН України, співробітники Інституту медицини праці НАМН України, колектив нашої редакції висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким покійного, його науковій школі, працівникам очолюваного ним інституту, всім, хто працював з ним, знав, поважав і любив його.

Світла пам’ять…

57499

No Comments » Додати свій
Leave a comment