Ініціатива «Fit for Work Europe» в Україні: мета, завдання, перспективи

Резюме. Упродовж багатьох років поширення неінфекційних хвороб спостерігається в усіх розвинутих європейських країнах. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини — одні з найбільш поширених неінфекційних захворювань, які значно погіршують стан здоров’я працездатного населення. Ураження кістково-м’язової системи не становлять безпосередньої загрози для життя, але є одною з найпоширеніших причин втрати працездатності.

За даними дослідження, проведеного Британським незалежним товариством праці (44 млн працюючих у Європі мають хвороби кістково-м’язової системи (КМС), отже, наявність проблем зі здоров’ям ставлять під питання збереження за ними робочих місць. За оцінками Європейської комісії, хвороби КМС є причиною 50% усіх невиходів на роботу тривалістю понад 3 дні та 60% — випадків постійної непрацездатності. Між тим, високий рівень трудової зайнятості населення є ключовим фактором забезпечення економічного процвітання будь-якої країни.
Окрім Британського незалежного товариства праці, інші організації, зокрема Європейська антиревматична ліга (The European League against Rheumatism — EULAR), об’єднали зусилля для того, щоб підняти питання захворювань КМС на рівень загальносуспільної проблеми. Наприклад, у 2009 р. EULAR заснувала Товариство Європарламенту з ревматичних і м’язово-скелетних хвороб. Пробне запровадження практичних заходів щодо розв’язання цієї проблеми здійснюють у деяких країнах — членах Європейського Союзу (ЄС), зокрема в Іспанії, Швеції, Латвії та Великій Британії, однак мова йде про надання цим заходам суспільного пріоритету.

В Україні проблема впливу хвороб КМС на стан здоров’я працездатного населення також дуже актуальна. Дані, представлені Міністерством охорони здоров’я України, свідчать, що близько 4 млн українців мають хвороби КМС, і значна частина таких пацієнтів — особи працездатного віку (від 35 до 60 років).

31 жовтня 2014 р. у рамках Науково-практичної конференції «Інноваційні технології в лікуванні в ревматології з позицій доказової медицини», що відбулася у місті Києві, перед українськими ревматологами виступив директор ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (Київ), академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Володимир Миколайович Коваленко, який розповів про ситуацію щодо розповсюдженості ревматичних хвороб в Україні, а також про створення коаліції «Fit for Work Europe», її завдання та напрямки роботи.

В Україні у 2013 р. зареєстровано 92 842 хворих працездатного віку на всі види ревматизму, з них 1824 (68,8%) особи — з гострою ревматичною гарячкою. У структурі ревматичних хвороб найбільшу питому вагу мають артроз — 33,5% (у 2009 р. цей показник становив 32,0%), ревматоїдний артрит (РА) — 2,9% (у 2009 р. — 3,0%), сольова артропатія — 2,5% (у 2009 р. — 2,4%). У працездатних осіб частка артрозу, РА та сольової артропатії становить відповідно 19,0; 2,3 та 1,7% (у 2009 р. — 17,5; 2,3 та 1,5%). Таким чином, протягом останніх років частка працездатних пацієнтів з артрозом збільшилася від 6,3 до 8,9%.

Продовжують зростати показники поширеності та захворюваності анкілозивного спондиліту, який спричиняє ранню інвалідизацію. У 2013 р. у дорослих пацієнтів зареєстровано 10 481 випадок цього захворювання (28,0 випадка на 100 тис. населення), серед них частка захворювань у працездатних осіб становить 67,2%. Таким чином, у 2009–2013 рр. серед дорослих поширеність анкілозивного спондиліту підвищилася від 24,8 до 28,0 (12,9%), а захворюваність — від 1,9 до 2,3 (21%); серед працездатних — відповідно від 22,1 до 26,2 (18,6%) і від 1,9 до 2,5 (31,6%).

На системний червоний вовчак хворіють переважно молоді, працездатні особи, і їх частка становить 65,6% усіх зареєстрованих.

Аналіз динаміки поширеності хвороб КМС за період 1995–2013 рр. свідчить, що до 2010 р. відбувалося зростання цього показника в 1,5 раза; після 2010 і до 2012 р. — зниження на 1,4%, у 2013 р. — знову спостерігається підвищення на 0,2%.

Питома частка хвороб КМС у загальній структурі захворювань зросла з 10,8% у 2009 р. до 11,7% — у 2013 р. Сьогодні хвороби КМС посідають третє місце у структурі причин первинної інвалідності дорослого населення України (11,1%). Кількість випадків первинної інвалідності серед осіб праце­здатного віку, пов’язаної з хворобами КМС, у 2013 р. становила 6,0 на 10 тис. дорослого працездатного населення.

Саме тому одне з основних завдань ревматологічної служби МОЗ України — впровадження сучасних підходів до своєчасного виявлення, діагностики та лікування хвороб КМС, медичної реабілітації пацієнтів, поліпшення доступу до сучасних хворобо-­модифікуючих методів терапії.

Українське суспільство також прагне брати активну участь у пошуку ефективних рішень проблем, пов’язаних із хворобами КМС. Учені, експерти з охорони здоров’я, економісти та благодійні організації планують об’єднати зусилля в боротьбі із хворобами КМС під егідою європейської коаліції «Fit for Work Europe».

«Fit for Work Europe» — ініціатива, яка сприяє впровадженню змін до ставлення й політики щодо людей працездатного віку із хворобами КМС. Лідером цієї коаліції є Британське незалежне товариство праці, що складається з експертів-науковців.

Коаліція «Fit for Work Europe» відстоює своєчасне медичне втручання в перебіг хвороб КМС, починаючи з 2007 р., коли нею було оприлюднено перший звіт про вплив цих захворювань на ринок праці Великої Британії. Відтоді за посередництва Британського незалежного товариства праці проведено дослідження у понад 30 країнах Європи, до цього руху долучилися експерти, пацієнти, політики, ключові громадські діячі — всі, хто усвідомлює важливість раннього виявлення, лікування та профілактики хвороб КМС у працездатного населення. Такий підхід сприятиме переведенню хвороб КМС із категорії інвалідизуючих до категорії виліковних хвороб, а також дозволить багатьом європейцям зберегти свої робочі місця та вести активне життя. Про це свідчить і успішна дворічна практика раннього медичного втручання для хворих на КМС, впроваджена у місті Мадриді (Іспанія). У цій країні здійснення заходів щодо ранньої діагностики, належного лікування та повернення до трудової діяльності значно покращило стан здоров’я хворих на КМС, сприяло зниженню частоти невиходів на роботу у зв’язку із хворобою на 39% і зменшило втрату працездатності на 50%, що забезпечило повернення приблизно 11 євро витрат на кожний 1 євро, який був інвестований у цю програму. Засновник і президент коаліції «Fit for Work Europe», директор Британського незалежного товариства праці професор Стівен Беван з цього приводу зауважив: «Якби таких результатів досягли у всіх країнах ЄС, за нашими оцінками, близько 1 млн працівників могли б виходити на роботу щодня. Це дало б вагоме підвищення продуктивності та значно скоротило б витрати на оплату лікарняних у період, коли країни — члени ЄС перебувають під тиском необхідності заощадження коштів, підвищення темпів економічного зростання, подолання безробіття та недостатньої зайнятості. Навіть якщо очікуване зменшення кількості невиходів на роботу становитиме 25%, а не 39%, за нашими оцінками, щодня зможуть виходити на роботу додатково 640 тис. працівників». Професор С. Беван також відзначив, що, згідно з розрахунками, щорічний збиток від хвороб КМС в усіх країнах ЄС значний — близько 240 млрд євро щорічно, що відповідає 2% ВВП і є серйозною проблемою для Європи.

Експерти «Fit for Work Europe» наразі працюють над впровадженням змін щодо ставлення до працівників із хворобами КМС на всіх етапах: діагностики, лікування та реабілітації шляхом проведення та обґрунтування незалежних досліджень за трьома основними напрямками — суспільне значення, клінічні дослідження, економічна складова системи охорони здоров’я.

Місія експертів — переконати уряди організувати міжміністерську співпрацю та розподіл коштів і результатів роботи між відповідними міністерствами з метою запровадження програм раннього медичного втручання стосовно хворих на КМС працездатного віку.

В Україні вже почали проводити дослідження поширеності та захворюваності на хвороби КМС серед працездатного населення України. Результати цих досліджень будуть надані в 2015 р. Це дозволить розрахувати соціально-економічні втрати для держави й обґрунтувати необхідність її участі у програмах та заходах щодо оптимізації лікування та реабілітації хворих на КМС.

Наприкінці виступу професор В.М. Коваленко відзначив, що здоров’я населення в цілому є запорукою успішного розвитку суспільства, економічного зростання, соціальної захищеності й політичної стабільності. Головною метою в галузі охорони здоров’я будь-якої європейської країни є забезпечення працездатності та продуктивності праці її громадянам. Сьогодні необхідно змінити ставлення до хвороб КМС і перестати вважати, що питання щодо їх лікування та профілактики є другорядними проблемами. Важливим кроком у цьому напрямку є імплементація ініціативи «Fit for Work Europe», яка сприятиме не тільки скороченню кількості випадків втрати працездатності внаслідок хвороб КМС, але й позитивно впливатиме на найважливіші макро­економічні показники європейських країн (витрати на охорону здоров’я, кількість працездатного населення), а також стимулювати комплексний розвиток системи охорони здоров’я і вдосконалення політики працевлаштування.

Наталя Очеретяна

No Comments » Додати свій
Leave a comment