Оцінка профілю коморбідної патології у пацієнтів з псоріатичним артритом: комплексне дослідження

Сміян С.І., Білуха А.В.

Резюме. Псоріатичний артрит (ПсА) — це хронічне аутоімунне захворювання, що характеризується запаленням суглобів та асоціюється із псоріазом. Негативні ефекти виходять за межі ураження м’язово-скелетної системи, оскільки пацієнти з цією недугою мають підвищений ризик розвитку різноманітних коморбідних захворювань. Метою цього дослідження було вивчити поширеність та вплив супутніх захворювань у пацієнтів із ПсА. Матеріали та методи. Всього обстежено 223 пацієнти із ПсА, що знаходилися на лікуванні в ревматологічному відділенні Тернопільської обласної лікарні з 2018 до 2023 р. Індекси коморбідності, такі як індекс Чарльсона та індекс коморбідності при псоріатичному артриті, використовувалися для оцінки поширеності та впливу супутньої патології на 10-річний ризик розвитку фатальних подій. Результати. У дослідженні виявлено схильність до кардіометаболічних супутніх захворювань у пацієнтів із ПсА, особливо серцево-судинних, ендокринних і психологічних розладів, які є найпоширенішими. Встановлено, що у 55,6% осіб відмічено кардіоваскулярні захворювання, у 37,7% — ендокринні розлади, і 75,8% пацієнтів повідомили про погіршення якості життя в категоріях фізичної активності, болю та психічного здоров’я протягом останніх 5 років. Також встановлено, що для пацієнтів з ПсА характерний середній ризик виникнення небажаних серцево-судинних подій протягом наступних 10 років, що вказує на необхідність ефективного контролю кардіоваскулярного ризику. Висновок. Це дослідження підкреслює важливість вирішення кардіометаболічних супутніх захворювань, зокрема серцево-судинних розладів, для зниження довгострокових ризиків та покращання самопочуття пацієнтів.

No Comments » Додати свій
Leave a comment