VII Національний конгрес ревматологів України

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VII НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
18–20 жовтня 2017 р., м. Київ

235235211

Конгрес проводиться згідно з реєстраційним посвідченням № 415 УкрІНТІ від 12.07.2016 р. заходів,
затверджених на 2017 р. МОЗ та НАМН України

Основні науково-практичні напрямки Конгресу

 • фундаментальні аспекти ревматології
 • інноваційні методи діагностики
  та лікування ревматичних захворювань
 • лікування біологічними агентами в ревматології:
  зарубіжний та вітчизняний досвід застосування
 • ураження серцево-судинної системи у пацієнтів
  з ревматичними захворюваннями
 • інфекції та ревматичні хвороби
 • ревматичні хвороби і туберкульоз
 • сучасні аспекти застосування глюкокорти коїдів
  та НПЗЗ при ревматичних захворюваннях
 • проблеми остеопорозу при ревматичних
  захворюваннях
 • ортопедичні проблеми в ревматології
 • актуальні питання дитячої кардіоревматології
 • сучасна діагностика та аспекти фармакотерапії
  системних хвороб сполучної тканини
 • стан і перспективи післядипломної освіти
  в галузі ревматології
 • особливості надання медичної допомоги
  населенню в сучасних умовах
 • коморбідність і ревматичні хвороби
 • етапність і спадкоємність спеціалізованої
  медичної допомоги ревматичним хворим
 • адоптовані лекції та майстер-класи
  для лікарів первинної ланки

Повна наукова програма буде розміщена за 1 місяць до початку Конгресу на сайті www.strazhesko.org.ua

Місце проведення Конгресу

Готель «Русь», м. Київ, вул. Госпітальна, 4
Проїзд до готелю «Русь» – станції метро «Палац Спорту», «Кловська»

Умови участі для делегатів та гостей

Організаційний внесок (вноситься під час реєстрації) включає участь у наукових заходах Конгресу,
отримання програмних матеріалів, відвідання виставки.

Форма участі

Усна доповідь, доповідь на конкурсі молодих вчених, стендова доповідь, тези

Правила оформлення тез

 1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman 12 пт, через 1 інтервал. Мова українська, російська, англійська.
 2. Структура тез: назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали авторів; заклад в якому проводилось наукове дослідження, місто.
 3. Текст тез повинен включати: мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати; (усі абревіатури мають бути розшифровані).
 4. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу orgmetod2017@gmail.com

В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи.
Наприклад: ЗавгороднійВІДніпро1 для першої роботи і ЗавгороднійВІДніпро2 для другої роботи. Ім’я файла
задається українськими літерами без пропусків та розділових знаків.
Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі нформацією про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом.
Обов’язково вказати чи бажаєте ви зробити стендову доповідь.
Тези приймаються до 25 серпня 2017 р. включно за електронною адресою: orgmetod2017@gmail.com (з приміткою – на VII Національний Конгрес ревматологів України – тези доповідей або стендова доповідь).
До уваги авторів: всі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.
Тези, які не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без узгодження з авторами.

Конкурс молодих вчених (усні доповіді)

Тези усних доповідей для розгляду оргкомітетом подаються до 25.08.2017 р. з поміткою «На конкурс молодих вчених»
VII Національний Конгрес ревматологів України. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на
електронну адресу orgmetod2017@gmail.com

Адреса оргкомітету:
03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»
НАМНУ, Оргкомітет VII Національний конгрес ревматологів України,
тел.: 249-70-03,
факс: 249-70-03, 275-42-09
Е-mail: orgmetod2017@gmail.com
Сайт: www.strazhesko.org.ua

No Comments » Додати свій
Leave a comment