Institution :   НДІ генетичних і імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава