Institution :   Державна установа «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ