Institution :   Державна установа «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України», Київ