Заклад :   ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України