Резолюція науково-практичної конференції «Всеукраїнський ревматологічний форум–2023 з міжнародною участю» (Київ, 25–27 жовтня 2023 р.)

Асоціація ревматологів України рекомендує:

1. Президії Асоціації ревматологів України розглянути питання щодо членства в Асоціації ревматологів відповідно до статуту та міжнародного досвіду.

2. Розробити пропозиції щодо складу робочої групи з напрацювання основних Національних рекомендацій з менеджменту ревматологічних хвороб.

3. Оновити та перевидати навчальний посібник «Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діа­гностики та лікування».

4. Запропонувати і затвердити термін «остеоарт­рит» відповідно до міжнародної термінології.

5. Розглянути в межах Всеукраїнського ревматологічного форуму рекомендації з менеджменту гострого та хронічного больового синдрому при ревматичних хворобах.

6. Імплементувати в клінічну практику Асоціації ревматологів України стандарти діагностики та лікування гіперурикемії та подагри.

7. Розглянути напрямки реабілітації пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату згідно із сучасними вимогами та пакетами Національної служби здоров’я України.

8. Розробити стратегію міждисциплінарної співпраці щодо діагностики та лікування первинної і вторинної легеневої гіпертензії.

9. Активізувати роботу соціальних мереж для нау­ковців і практичних лікарів під егідою Асоціації ревматологів України з метою підвищення професійного розвитку та наближення до загально­прийнятих міжнародних стандартів менеджменту пацієнтів із ревматичними хворобами.

10. Активно впроваджувати в практику лікарів-ревматологів міжнародні критерії та індекси активності ревматичного захворювання щодо цільової терапії.

11. Реалізовувати рекомендації Європейського альянсу ревматологічних асоціацій (European Alliance of Associations for Rheumatology — EULAR) щодо скринінгу і профілактики хронічних та опортуністичних інфекцій у дорослих з аутоімунними запальними ревматичними захворюваннями.

12. У пацієнтів з ревматичними захворюваннями звертати особливу увагу на своєчасне виявлення онкологічних хвороб на догоспітальному етапі.

13. Розробити рекомендації щодо комплексного лікування посттравматичного стресового розладу у пацієнтів із ревматичними хворобами під час воєнного стану та у післявоєнний період.

14. Втілювати в практику ревматологів сучасні стратегії лікування псоріатичного артриту згідно з оновленими рекомендаціями EULAR–2023.

15. Поглибити співпрацю ревматологів з кардіо­хірургами щодо оперативного лікування пацієнтів з ревматичними вадами серця.

16. Активно впроваджувати цифрові технології у процес переходу до персоніфікованої медичної допомоги пацієнтам із ревматичними захворюваннями.

17. Сприяти включенню «Українського ревматологічного журналу» до міжнародних науко­метричних баз.

18. Продовжити та поглиблювати співпрацю з провідними іноземними фахівцями, організаціями, антиревматичними лігами.

19. Опублікувати Резолюцію в «Українському ревматологічному журналі».

В.М. Коваленко,
президент Асоціації ревматологів України,
академік НАМН України, професор

Г.О. Проценко,
генеральний секретар
Асоціації ревматологів України,доктор медичних наук, професор

No Comments » Додати свій
Leave a comment