ВПЛИВ ФІБРОМІАЛГІЇ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ЗА ОПИТУВАЛЬНИКОМ RAID

Шевчук C.В.1, Сегеда Ю.С.2, Шкарівський Ю.Л.1, Хоменко В.М.1

Резюме. Актуальність. У хворих на ревматоїдний артрит (РА) поряд із суглобовим болем, який асоціюється із запальним процесом у синовії та навколосуглобових тканинах, часто наявний нейропатичний біль чи дифузний м’язовий біль, пов’язаний із феноменом центральної сенситизації. Фіброміалгія (ФМ) суттєво модифікує перебіг РА, тому адекватний контроль аутоімунного запального процесу в синовіальних суглобах не завжди забезпечує ефективний конт­роль больового синдрому. Мета дослідження — оцінити вплив ФМ на стан здоров’я пацієнтів з РА згідно з опитувальником RAID. Матеріали та методи. У дослідження було включено 63 пацієнти з РА (87,3% жінки) віком 50,0 [42; 55] років, із середньою та високою активністю захворювання (DAS28 >3,2). РА діагностували за критеріями ACR/EULAR (2010). Наявність супутньої ФМ встановлено за mACR 2010. Вплив хвороби на загальний стан пацієнта визначали згідно з опитувальником RAID (версія — українська для України). Результати. У 25 (39,7%) хворих на РА відмічено наявність генералізованого больового синдрому, скарги на постійну втому, поганий сон, психоемоційні розлади упродовж останніх 3 міс. За критеріями mACR2010 у цих пацієнтів встановлений супутній діагноз ФМ. У хворих на РА за коморбідності з ФМ реєстрували вищі (на 15–20%) показники індексу RAID, які достовірно асоціювалися з показниками активності захворювання — кількістю болісних та набряклих суглобів, DAS28-ШОЕ, HAQ (r>0,6, p<0,01) та лабораторними маркерами активності запального процесу — ШОЕ, СРБ (r=0,4, p<0,05). Висновок. Коморбідна ФМ підвищує вплив на стан здоров’я хворих на РА, а опитувальник RAID — це простий та чутливий інструмент для оцінки додаткового негативного впливу ФМ на стан здоров’я хворих на РА.

No Comments » Додати свій
Leave a comment