ОСТЕОПОРОЗ І РОЛЬ RANKL-RANK-OPG-СИСТЕМИ І NOTCH-СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ У РОЗВИТКУ І РЕМОДЕЛЮВАННІ КІСТКИ

Сагаловські С.

Резюме. Фізіологічно ремоделювання кістки становить високоскоординований процес резорбції та утворення нової кісткової тканини, процес, необхідний для відновлення пошкодження і підтримання мінерального гомеостазису. Цей процес здійснюється за участю традиційних кісткових клітин — остеобластів, остеокластів і остеоцитів, а також біологічних активних факторів, порушення співвідношення яких спричиняє розвиток кісткової патології. У наведеному огляді обговорюються клітинні й молекулярні механізми ремоделювання кістки, включаючи з’ясування ролі RANKL-RANK-OPG-цитокінової системи і Notch-сигнального шляху у регулюванні зазначеного процесу і розвитку остеопорозу.

Резюме. Физиологически ремоделирование кости представляет собой высокоскоординированный процесс резорбции и образования новой костной ткани, процесс, необходимый для восстановления повреждения и поддержания минерального гомеостазиса. Этот процесс осуществляется с учетом традиционных костных клеток — остеобластов, остеокластов и остеоцитов, биологически активных факторов, нарушение соотношения которых способствует развитию костной патологии. В настоящем обзоре обсуждаются клеточные и молекулярные механизмы ремоделирования кости, включая выяснение роли RANKL-RANK-OPG-цитокиновой системы и Notch-сигнального пути в регулировании данного процесса и развития остеопороза.

No Comments » Додати свій
Leave a comment