Науково-практична конференція «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів»

35235235

Асоціація ревматологів України

UKRAINIAN ASSOCIATION OF RHEUMATOLOGISTS

 

03680, МСП м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.
Тел.: +38 044 275-66-22, Факс: +38 044 275-42-09
E-mail: kown@vahoo.com
5, Narodnogo opolchenia Str., Kyiv, Ukraine, 03680
Tel.: +38 044 2756622 Fax: +38 044 2754209
E-mail: kown@vahoo.com

Вельмишановні колеги!

22–23 березня 2018 р., згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 р., відбудеться Науково-практична конференція «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів».

Запрошуємо Вас до участі в конференції та просимо до 15 грудня 2017 р. надати тему Вашої доповіді (майстер-класу, круглого столу, клінічного розбору, лекції).

У програмі конференції заплановані пленарні секційні засідання, круглі столи та інтерактивні дискусії, стендові доповіді та конкурс молодих вчених на кращу доповідь.

У рамках конференції передбачено проведення науково-практичної секції та курсу лекцій для лікарів за спеціальністю «сімейна медицина — загальна практика».

Основні напрямки, які будуть висвітлені на конференції:

  • коморбідність, спорідненість та поліорганність системних хвороб сполучної тканини;
  • системний червоний вовчак та споріднені з ним ревматичні хвороби;
  • імунні та аутоімунні патогенетичні механізми системних хвороб сполучної тканини, роль біомаркерів;
  • діагностика та лікування окремих системних хвороб сполучної тканини;
  • менеджмент системних хвороб сполучної тканини;
  • актуальність застосування глюкокортикоїдів та цитостатичних імуносупресантів;
  • біологічна терапія системних хвороб сполучної тканини;
  • проблемні лекції та доповіді;
  • дискусії та обговорення актуальних питань менеджменту в ревматології за участю головних та провідних спеціалістів, експертів МОЗ та НАМН України.

За підсумками конференції буде прийнята резолюція щодо Національної стратегії діагностики та лікування системних хвороб сполучної тканини.

Завжди готові до співпраці!

Президент Асоціації ревматологів України,
академік НАМН України, професор
989235235 В.М. Коваленко
No Comments » Додати свій
Leave a comment