Номер №78 (4) 2019

Про рівні вітаміну D у вибірковій когорті хворих ревматологічного профілю консультативної поліклініки Житомира

Крикливець Л.С., Крикливець С.Ю., Латаш С.О., Медвєдєв О.В.

Резюме. Недостатність, а здебільшого — дефіцит вітаміну D3 — пандемія, що охоплює більшу частину загальної популяції людей незалежно від віку і статі. Роль вітаміну D виходить за рамки збереження гомеостазу кальцію і стану кісткової тканини. Серед численних його ефектів відзначено дослідженнями в різних популяціях зв’язок між низькими рівнями вітаміну D і більш високою активністю системного червоного вовчака, а також між рівнями вітаміну D і активністю ревматоїдного артриту (РА). Зниження рівня вітаміну D — фактор ризику для частоти рецидивів РА. У наведених спостереженнях досліджено особливості рівнів вітаміну D3 в когорті хворих ревматологічного профілю, а також деяких коморбідних станів, які найчастіше у них виявляють. Отримані результати підтверджують необхідність корекції вмісту в крові 25(ОН)D3 у цих пацієнтів.

В останні роки результати популяційних епідеміологічних досліджень свідчать про високу поширеність дефіциту вітаміну D в окремих країнах. На сьогодні недостатність, а більшою мірою — дефіцит 25(OH)D є пандемією, яка охоплює більшу частину загальної популяції людей незалежно від віку і статі [9, 10, 14]. Підраховано, що у 2008 р. у >1 млрд осіб відзначали дефіцит або недостатність вітаміну D. У країнах Європи частка таких осіб сягає 57,7%. Проблема гіповітамінозу D актуальна і для українців. Нормальний рівень вітаміну D у плазмі крові зареєстровано лише у 4,6%, недостатність — у 13,6%, дефіцит — у 81,8% мешканців України. Лише у 6,1% жінок різного віку відзначають нормальний рівень вітаміну D [1–3].

За останнє десятиліття стало відомо, що роль вітаміну D виходить за рамки збереження гомеостазу кальцію і стану кісткової тканини [6, 13]. Так, встановлено зв’язок між рівнем вітаміну D і деякими онкологічними захворюваннями [4]. Є достовірні дані про вплив вітаміну D на зниження ризику виникнення інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії та атеросклерозу нижніх кінцівок [10, 11]. Виявлено залежність ряду нервово-психічних захворювань від забезпечення організму вітаміном D [20].

Важливим ефектом вітаміну D є регулювання імунної системи. Це пояснюється експресією рецепторів вітаміну D на природних кілерних клітинах, Т- і В-лімфоцитах, що свідчить про вплив на вроджені та адаптивні імунні відповіді [15, 18]. Відомо, що дефіцит вітаміну D пов’язаний із багатьма аутоімунними захворюваннями. Встановлено, що низький рівень вітаміну D корелює з розвитком системного червоного вовчака (СЧВ), ревматоїдного артриту (РА), цукрового діабету I типу, розсіяного склерозу [5, 12, 19].

У дослідженнях в різних популяціях установили зв’язок між низькими рівнями вітаміну D і вищою активністю СЧВ. 25-ОН-вітамін D3 плазми крові достовірно корелював із системним індексом активності СЧВ. Ці результати свідчать про важливу роль вітаміну D в регуляції активності хвороби у пацієнтів із СЧВ і необхідність добавки вітаміну D при їх лікуванні [17].

Узагальнення опублікованих результатів мета­аналізу показало залежність між розвитком РА і рівнями вітаміну D в сироватці крові та активністю РА. Встановлено пряму залежність між споживанням вітаміну D і поширеністю РА. Усі дослідження, крім одного, показали, що рівні вітаміну D зворотно пропор­ційні активності РА [8]. Зниження рівня вітаміну D є фактором ризику для частоти рецидивів РA [7].

Окрім того, все більше досліджень показують, що вітамін D може відігравати певну роль у профілактиці та лікуванні туберкульозу [16].

Враховуючи патогенетичну роль недостатності вітаміну D у розвитку різних захворювань і необхідність своєчасного виявлення його дефіциту для корекції вмісту, ми прийняли рішення вивчити рівні вітаміну D у вибірковій когорті ревматологічних хворих, які впродовж 12 міс 2017 р. зверталися за медичною допомогою до ревматолога з приводу раніше діагностованих захворювань і разом з тим мали клінічні симптоми недостатності вітаміну D. Такими симптомами були вік старше 50 років, більш темний колір шкіри, ожиріння, біль у кістках, поганий настрій, пітливість голови і проблеми з кишечником. В Обласній консультативній поліклініці кількість відвідувань до лікаря-ревматолога коливається з року в рік у межах 5000–3000 відвідувань. У 2017 р. їх було 3300, з них на вміст 25(ОН)D3 у плазмі крові обстежено 629 пацієнтів.

У результаті аналізу отриманих даних виявилося, що з відібраних хворих знижений рівень вітаміну D мали 593 пацієнти (18% прийнятих хворих за рік). Переважно це були жителі міста — 412 (69,5%) осіб; жителів села у 2,2 раза менше, ніж міських жителів —181 (30,5%) особа.

Частка хворих із недостатністю вітаміну D була більшою серед жінок — 537 (90,7%) осіб проти 55 (9,3%) — у чоловіків. За віком учасників дослідження розподілили таким чином: до 50 років — 146 (24,62%) осіб, у тому числі — 116 (19,56%) чоловіків; 30 (5,06%) жінок; віком 50–60 років — 185 (31,2%), з них — 172 (29%) жінки та 13 (2,2%) чоловіків. Пацієнтів віком 61 рік–70 років зареєстровано 182 (30,68%) особи, в тому числі 170 (28,66%) жінок, 12 (2,02%) чоловіків. Хворих віком старше 70 років було 80 (13,44%). Таким чином, хворі ревматологічного профілю з низьким рівнем вітаміну D3 представлені в основному жінками віком 50–60 років.

За рівнем недостатності відповідно до вмісту 25(ОН)D3 (за класифікацією міжнародного ендокринологічного товариства) і віком пацієнтів розподілили (рис. 1): з недостатністю вітаміну D (21–29 нг/мл) — 277 (46,7%) хворих; із дефіцитом вітаміну D (<20 нг/мл) — 266 (44,9%) хворих; з тяжким дефіцитом вітаміну D (<10 нг/мл) — 50 (8,4%) хворих.

 Про рівні вітаміну D у вибірковій когорті хворих ревматологічного профілю консультативної поліклініки Житомира
Рис. 1.
Питома частка (%) обстежених хворих ревматологічного профілю за рівнем вітаміну D залежно від віку

Як видно (див. рис.1), серед пацієнтів із ревматологічними захворюваннями найбільше осіб з недостатністю вітаміну D (46,7%), на відміну від такої частки хворих у цілому по Україні за 2013 р. (13,6%). Найбільша частка (17,9%) пацієнтів із дефіцитом вітаміну D була у віковій групі 61 рік–70 років. Водночас тяжкий дефіцит вітаміну D найчастіше (5,1%) відзначали серед пацієнтів віком старше 70 років .

Розподіл хворих ревматологічного профілю за основним діагнозом зі зниженим рівнем вітаміну D наведено на рис. 2.

Майже половину хворих із низьким рівнем вітаміну D становлять ті, хто страждає на остеоартрит (ОА) — 289 (48,7%) осіб, в когорті цих пацієнтів переважно виявлено недостатність вітаміну D — 23,3%. Отримані дані корелюють з епідеміологічними характеристиками ОА як за віком, так і за статтю. Наступні за частотою — пацієнти із системним остеопорозом — 128 (21,6%) хворих, серед них найбільше осіб із недостатністю вітаміну D — 12,4%.

 Про рівні вітаміну D у вибірковій когорті хворих ревматологічного профілю консультативної поліклініки Житомира
Рис. 2.
Питома частка (%) пацієнтів ревматологічного профілю за рівнем вітаміну D залежно від нозологічної форми хвороби

РА та інші запальні артропатії зареєстровано у 121 (20,4%) хворого. Наступні за частотою — із системною склеродермією — 40 (6,7%) хворих; СЧВ — 15 (2,5%) хворих. Таким чином, найбільшу групу хворих ревматологічного профілю з недостатністю вітаміну D становлять пацієнти з ОА, які представлені в основ­ному жінками віком 50–60 років — 48,7%.

Окрім вищенаведених результатів проведеного нами аналізу, нами отримано також результати щодо виявлених рівнів вітаміну D у ревматологічних хворих із коморбідними станами (рис. 3).

 Про рівні вітаміну D у вибірковій когорті хворих ревматологічного профілю консультативної поліклініки Житомира
Рис. 3.
Питома частка (%) обстежених хворих ревматологічного профілю за рівнем вітаміну D залежно від коморбідних станів

Із групи коморбідних станів найбільше зареєстровано пацієнтів із гіпертонічною хворобою — 62 (10,45%) особи; з ожирінням — 59 (10%), з ішемічною хворобою серця — 21 (3,5%); із цукровим діа­бетом —10 (1,7%) і гіпотиреозом — 8 (1,4%) осіб.

Усім хворим з виявленими низькими рівнями вітаміну D проводили корекцію його вмісту за рекомендаціями [2]. Випадків інтоксикації внаслідок перевищення доз холекальциферолу не спостерігалося.

ВИСНОВКИ

Зниження рівнів вітаміну D серед когорти хворих ревматологічного профілю найчастіше виявляють у групі пацієнтів із ОА, здебільшого це особи жіночої статі віком 50–60 років (46,7%). Серед решти пацієнтів найбільше осіб з остеопорозом, РА, системною склеродермією і СЧВ.

Із коморбідних станів, які найчастіше виявляли у пацієнтів ревматологічного профілю з низькими рівнями вітаміну D, найбільшу частку зайняли пацієнти з гіпертонічною хворобою (10,45%) та ожирінням (10%).

Оптимізація рівня вітаміну D у хворих ревматологічного профілю дозволить нормалізувати якість їх життя. Включення визначення рівня 25(ОН)D3 у клінічні протоколи діагностики та лікування ревматологічних захворювань дозволить провести кореляцію його рівнів і тим самим сприятиме зниженню активності хвороб та запобігатиме виникненню рецидивів.

Своєчасне виявлення недостатніх рівнів вітаміну D та його корекція у дорослих, і зокрема пацієнтів літнього віку, з ревматологічними захворюваннями мінімізує ризик розвитку таких коморбідних станів, як серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші, й відповідно зменшить витрати на їх лікування.

Витрати на лікування нативними препаратами вітаміну D і ризик передозування при застосуванні рекомендованих доз є мінімальними і економічно ефективними як при лікуванні захворювань скелета, так і для потенційної можливості профілактики позакісткових патологій, пов’язаних із дефіцитом вітаміну D.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Об уровне витамина D в избирательной когорте БОЛЬНЫХ ревматологического профиля КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЖИТОМИРА

Л.С. Крикливец, С.Ю. Крикливец, С.А. Латаш, А.В. Медведев

Резюме. Недостаточность, а в большей степени — дефицит витамина D3 является пандемией, которая охватывает большую часть общей популяции людей независимо от возраста и пола. Роль витамина D выходит за рамки сохранения гомеостаза кальция и состояния костной ткани. Среди многочисленных его эффектов отмечено исследованиями в различных популяциях связь между низкими уровнями витамина D и более высокой активностью системной красной волчанки, а также между уровнями витамина D и активностью ревматоидного артрита (РА). Снижение уровня витамина D является фактором риска для частоты рецидивов РA. В приведенных наблюдениях исследованы особенности уровней витамина D3 в когорте больных ревматологического профиля, а также некоторых коморбидных состояний, которые чаще всего у них отмечают. Полученные результаты подтверждают необходимость коррекции содержания в крови 25(ОН)D3 у этих пациентов.

Ключевые слова: витамин D, состояние костной ткани, ревматические болезни.

ON THE LEVEL OF VITAMIN D IN THE SELECTIVE COUGHT OF RHEUMATOLOGICAL PATIENTS OF THE CONSULTATIVE POLYCLINIC OF ZHYTOMYR

L.S. Kriklyevets, S.Yu. Kriklyvets, S.O. Latash, O.V. Medvedev

Summary. In recent years, insufficiency, and to a greater extent, vitamin D3 deficiency is a pandemic that covers most of the general population, regardless of age and sex. The role of vitamin D goes beyond the scope of preserving calcium homeostasis and the condition of bone tissue. Among its numerous effects, studies have shown that in different populations there is a relationship between low le­vels of vitamin D and higher activity of SLE, as well as between levels of vitamin D and activity of RA. Lowering the level of vitamin D is a risk factor for the relapse rate of RA. In the above observations, the features of vitamin D3 levels in the cohort of rheumatologic patients, as well as some comorbid conditions, which are most common in patients with rheumatologic profile, have been investigated. The results confirm the need for correction of 25(OH)D3 blood levels in these patients.

Key words: vitamin D, condition of bone tissue, rheumatic diseases.

Адреса для листування:
Крикливець Людмила Сергіївна
E-mail: Revmatolog1953@gmail.com

Комментариев нет » Добавить свой
Оставить комментарий

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.